• Lidmaatschap opzeggen

  Ieder spelend lid die wil stoppen met basketbal bij HBC meldt zich bij voorkeur af voor 1 mei (i.v.m. de teamindelingen van volgend seizoen). 
  Uiterlijk 31 mei moet de uitschrijving bij de ledenadministratie binnen zijn. 
  Zeg je later op? Dan ben je afhankelijk van het moment van opzeggen (een deel van) de contributie voor het komende seizoen verschuldigd. Dit in verband met de contributieafdrachten aan de bond en verplichtingen die HBC is aangegaan.

  Je mag tussentijds opzeggen bij een contributieverhoging, binnen 1 maand na bekendmaking. De contributieverhoging seizoen 2024/2025 is aangekondigd op 10-juni 2024 tijdens de ALV 2024 en daarna ook via de website.

  • Om je lidmaatschap op te zeggen vul je onderstaand formulier in. De ledenadministratie ontvangt automatisch bericht, verwerkt de afmelding en stuurt een bevestiging van de opzegging.
  • Afmelden bij de trainer, coach of andere wijze wordt niet als afmelding geaccepteerd.
  • Als gestopte leden weigeren aan de financiële verplichtingen te voldoen als gevolg van het niet of te laat afmelden, zal HBC niet meewerken aan een overschrijving naar een andere club (blokkade).

  Zie tevens de FAQ op deze pagina voor meer informatie.

 • Lidmaatschap opzeggen formulier

 • FAQ

  • Opzeggingen vóór 1 juni
  • Je mag tussentijds opzeggen bij een contributieverhoging
  • Bij opzegging is mogelijk bondscontributie verschuldigd
  • Per de start van een seizoen (aug-sept) is de volledige contributie verschuldigd, dus ook bij tussentijdse opzegging
  • Een opzegging is pas definitief als de ledenadministratie de uitschrijving heeft bevestigd
  • Ter verificatie vragen we bij een opzegging de geboortedatum, postcode en huisnummer
  • Zeg je eerder op, maar maak je het seizoen gewoon af, dan wordt de opzegging op 31-mei van het lopende seizoen gezet

  Zie ook de contributiepagina voor aanvullende informatie.