• Algemene Ledenvergadering 2020

  4 okt 2020
 •  

  Agenda ledenvergadering HBC

  5 oktober 2020 in kantine Sporthal De Draai

   

   

  1. 1.              Opening

   

   

  1. 2.              Mededelingen, terug- en vooruitblik

   

   

  1. 3.              Notulen ALV 22 mei 2019

   

   

  1. 4.              Jaarverslagen


  2. 5.              Decharge dagelijks bestuur voor het gevoerde beleid


  3. 6.              Verslag van de kascommissie


  4. 7.              Decharge penningmeester voor het financieel beleid


  5. 8.              Opvolging Voorzitter, Secretaris, Algemeen lid

   

   

  1. 9.              Verkiezingen

   

   

  1. 10.           Begroting seizoen 2020 - 2021, inclusief vaststellen begroting

   

   

  1. 11.           Rondvraag

   

   

  1. 12.           Sluiting

   

  Jaarverslagen zijn op te vragen via het secretariaat