• Algemene Voorwaarden

    Hieronder treft u het beleidsplan aan voor onze vereniging. Het beleidsplan is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In dit beleidsplan wordt de sturing van de vereniging beschreven voor de periode 2014 tot en met 2020. Dit beleidsplan is in de ALV van 27 mei 2015 vastgesteld.

    Definitief beleidsplan HBC 2014 t.m 2020