• Contributie

  Onderstaand de contributiebedragen voor seizoen 2022/2023. De contributie is tijdens de Algemene Ledenvergarding (ALV) goedgekeurd door alle aanwezigen.

   

  Team Seizoenscontributie
  U10 € 120
  U12 € 130
  U14a € 190
  U14b € 160
  U16a € 210
  U16b € 210
  Recreanten € 170
  HS1 € 260
  HS2 € 220

   

   

   

  Behoudens U10, U12 en Recreanten (dames & heren), trainen alle A- teams 2x per week en de opvolgende Teams 1 x per week. Na inventarisatie bij het U10 en U12 team kan worden overwogen om ook 2x in de week te trainen, de contributie zal daar naar verhouding op worden aangepast.

   

   

   

  Voor teams welke later in het seizoen pas competitie gaan spelen, zal een aanpassing van de contributie plaatsvinden. Voor de bedragen van de contributie is uitgegaan van bedragen door middel van automatische incasso geïncasseerd. Voor bedragen die op een andere wijze (bijvoorbeeld: contant of d.m.v. factuur) worden voldaan, zal € 5,- administratiekosten extra in rekening worden gebracht.

   

   

   

  De contributie kan overgemaakt worden op: NL97INGB0001983864 ten name van Heerhugowaardse Basketball Club

   

   

   

  Wanneer heeft een lid recht op (een deel van) de teruggave van de contributie?

   

   

   

  • Bij opzegging voor 1 juni is geen contributie voor het volgend seizoen verschuldigd;
  • Bij opzegging tussen 1 juni en de eerste trainingdatum, is de bondscontributie verschuldigd;
  • Bij opzegging na de eerste trainingdatum:
   • In principe is de volledige contributie verschuldigd, aangezien HBC al verplichtingen is aangegaan voor het seizoen;
   • Er dient sprake van overmacht te zijn;
   • Betreffend lid moet zelf schriftelijke teruggave aanvragen bij de penningmeester: penningmeester@hbc-basketbal.nl;
   • Er moet een minimale termijn van niet kunnen trainen/spelen zijn van 3, aan één gesloten maanden;
   • Op de bondscontributie vindt geen restitutie plaats;
   • Alle aanvragen worden door het bestuur beoordeeld voor akkoord.

   

   

   

  OPZEGGING

   

   

   

  Het betreffend lid moet zelf schriftelijke opzeggen bij de ledenadministratie: ledenadministratie@hbc-basketbal.nl