• Club contributie

  Onderstaand de contributiebedragen voor het seizoen 2024/2025.
  De contributie is dit seizoen verhoogd. Zie de toelichting voor meer info. 

  Team Contributie per jaar
  U10* / Basketball'sCool* € 145
  U12 € 195
  U14 € 230
  U16 € 255
  U18 € 280
  U20 € 280
  U22 € 340
  Recreanten* € 205
  H1 € 340

  * Bij één training per week. Als er vaker wordt getraind, passen we de contributie aan.

  Voor leden die later in het seizoen deelnemen, wordt de contributie aangepast.
  De vermelde contributie is gebaseerd op betaling via automatische incasso. Contante betaling of betaling per factuur kost €5,- extra administratiekosten.

  Wil je niet via automatische incasso betalen? Maak het bedrag dan over naar rekeningnummer NL97INGB0001983864 t.n.v. Heerhugowaardse Basketball Club, onder vermelding van je naam en team.

  Wanneer krijg je (een deel van) je contributie terug?

  • Bij opzegging vóór 1 juni ben je geen contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen. Kijk ook op de afmeldpagina.
  • Bij opzegging na de eerste training bepaalt de penningmeester welk deel in rekening wordt gebracht. Dit is afhankelijk van de competitie waarin je speelt.

  Voorwaarden voor restitutie:

  • Alleen bij overmacht situaties.
  • Dien een schriftelijk verzoek in bij de penningmeester.
  • Je moet minimaal 3 aaneengesloten maanden niet kunnen trainen/spelen.
  • De bondscontributie krijg je nooit terug.

  De penningmeester beslist of je verzoek in behandeling wordt genomen. Kijk op contactpagina voor de actuele contactgegevens.

 • Bond contributie

  Wanneer je lid wordt van HBC, word je automatisch ook lid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). HBC regelt je aanmelding en administratie. Een deel van je clubcontributie is bestemd voor je bondsbijdrage.

  Ter informatie over de bondscontributie:

  • Leden aangemeld vóór 1 juli zijn bondscontributieplichtig vanaf het begin van het lopende seizoen.
  • Leden aangemeld op of na 1 juli zijn bondscontributieplichtig voor het hele seizoen van aanmelding.
  • De bondscontributie is een vast bedrag per seizoen, ongeacht de periode dat je lid bent.
  • Uitzondering: leden aangemeld op/na 1 juli die vóór 15 november afmelden en geen bindende wedstrijden speelden, zijn geen bondscontributie verschuldigd.

  De NBB stelt de bondscontributie jaarlijks vast. Kijk op de NBB-website (tarievenlijst) voor het actuele bedrag.

  Let op: dit artikel is ter informatie. HBC verzorgt de aanmelding en betaling van de bondscontributie vanuit je clubbijdrage.