• Contributieverhoging 2024/2025

  Beste leden van HBC,

  Het afgelopen jaar was financieel gezien een uitdagend jaar voor onze club. Door financiële onzekerheid hebben we minder kunnen investeren in nieuwe tenues, ballen en activiteiten voor onze leden. Om financieel gezond te blijven, heeft het bestuur na zorgvuldige afweging besloten om de contributie voor het komende seizoen te verhogen.
  In dit bericht willen we de noodzaak van deze verhoging toelichten:

  1. Inflatie en kostenstijgingen: De contributie is de afgelopen 6 jaar niet verhoogd, terwijl de kosten voor zaalhuur, materiaal en bondscontributie wel zijn gestegen. Ter vergelijking: de inflatie sinds 2019 is 20%.
  2. Investeringen in de jeugd: We willen blijven investeren in onze jeugd. Denk hierbij aan het voortzetten van Basketball’sCool en het opleiden van scheidsrechters. Daarnaast zijn extra activiteiten van groot belang om de onderlinge verbinding tussen onze leden te versterken. Deze investeringen vormen een essentieel onderdeel van de toekomst van onze club.
  3. Wedstrijdmaterialen: Recentelijk hebben we geïnvesteerd in nieuwe tablets voor het bijhouden van scores. Komend seizoen kunnen we 3 teams voorzien van nieuwe wedstrijdtenues. We streven ernaar om dit voor meer teams mogelijk te maken. De wedstrijdballen zijn ook aan vervanging toe. Een contributieverhoging is noodzakelijk om deze en toekomstige investeringen te doen.
  4. Vergelijking met andere verenigingen: Onze huidige contributie ligt ver onder het gemiddelde van andere verenigingen. We willen dat iedereen mee kan blijven doen; onze contributie ligt na de verhoging nog steeds onder het gemiddelde van omliggende verenigingen. 

  We hopen op jullie begrip voor dit besluit en vertrouwen op jullie steun voor de komende jaren. Mocht je naar aanleiding hiervan toch besluiten je lidmaatschap op te zeggen, dan verlenen we uiteraard onze medewerking.
  We begrijpen ook dat de contributieverhoging voor sommige leden financiële uitdagingen met zich mee kan brengen. Mocht je moeite hebben met de verhoogde contributie, dan staan we open voor een gesprek om samen een passende regeling te treffen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester.

  Met sportieve groet,
  Het bestuur van HBC

 • Contributie seizoen 2024/2025

  Onderstaand de contributiebedragen voor het seizoen 2024/2025

  Team Contributie 23/24 (oud) Contributie 24/25 (nieuw)
  U10/BBS* € 120 € 145
  U12 € 160 € 195
  U14 € 190 € 230
  U16 € 210 € 255
  U18 € 230 € 280
  U20 € 230 € 280
  U22 € 260 € 340
  Recreanten* € 170 € 205
  H1 € 260 € 340

  * Op basis van 1 training per week.