• Nieuwe voorzitter

  • Beste leden van HBC, Op de algemene leden vergadering  van 3 juni 2023 heeft  Ger Wessel aangegeven de functie van voorzitter van onze basketbalvereniging naast zich neer te leggen. Met trots neem ik het voorzitterschap van Ger Wessel over. Ik wil het “oude” bestuur en dan met name Ger Wessel bedanken voor de inzet van de afgelopen jaren. Er staat een goede basis om op voort te bouwen en dat zullen wij met het nieuwe bestuur vol goede moed en energie gaan doen. Ook John Kloos heeft zich teruggetrokken uit het dagelijks bestuur zodat ook zijn functie van penningmeester vacant werd. In de algemene ledenvergadering is Chris Schipper tot penningmeester verkozen. Het dagelijks bestuur bestaat dus vanaf heden uit Richard ten Hoeve (voorzitter), Ellen Scholte (secretariaat) en Chris Schipper (penningmeester). Het bestuur wordt aangevuld met 2 algemene leden en dat zijn Ruud Zwanepol (tevens hoofd technische commissie) en Anouk ten Hoeve. Zoals gezegd er staat een goede basis en wij zullen er alles aan doen om het succes van HBC voort te zetten. Op naar het nieuwe seizoen 2023/2024. Met sportieve groet, Richard ten Hoeve