• HBC Privacy Statement

  Heerhugowaardse Basketbal Club HBC verwerkt algemene persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Heerhugowaardse Basketbal Club HBC. Hierna HBC genoemd.

  Wat zijn persoonsgegevens?
  Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of emailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

  Van wie verwerkt HBC persoonsgegevens?
  HBC verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

  • Leden en vrijwilligers van HBC;
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij HBC of ooit een lidmaatschap hebben gehad;
  • Mensen die aan HBC verbonden zijn, zoals sponsoren en leveranciers.

  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
  De ledenadministratie van HBC verwerkt persoonsgegevens in SPORTLINK, de administratieve applicatie van HBC en de daaraan gerelateerde applicaties. Zelf kun je deze inzien nadat je bent geregistreerd.

  Waarvoor verwerkt HBC persoonsgegevens?
  Als je lid wilt worden van HBC of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Als je eenmaal lid of relatie van HBC bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook opgevraagd worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit HBC. HBC verstrekt GEEN gegevens aan derden. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enzovoorts.

  Verwerkt HBC ook bijzondere persoonsgegevens?
  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. HBC verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van leden tenzij dat moet op basis van de wet, en daar toestemming is voor verleend.

  Hoe gaat HBC met mijn persoonsgegevens om?
  Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard voor normaal gebruik binnen de vereniging. Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na beëindigingen van het lidmaatschap uitgeschreven bij HBC. Mits er geen financiële blokkade aanwezig is. HBC Privacy Statement (bijgewerkt op 18 juni 2018)

  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
  Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in de basketbal APP van de NBB, met je account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap met HBC, terug vinden en laten wijzigen door de ledenadministratie. Binnen een speleenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken.

  Uitwisseling van persoonsgegevens binnen HBC
  Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. HBC kan en zal geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

  Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens is HBC gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

  Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
  Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door HBC kun je ook altijd contact opnemen met HBC via ledenadministratie@hbc-basketbal.nl

  Wijzigingen privacy beleid
  HBC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van de basketbal APP te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid raadplegen via https://www.hbc-basketbal.nl

   

  Ik geef toestemming aan HBC om mijn persoonsgegevens, nodig om lid te zijn van HBC en deel te nemen aan wedstrijden, op te slaan. Ook geef ik toestemming om foto’s (teamfoto’s en foto’s van wedstrijden) te publiceren op https://www.hbc-basketbal.nl Toestemming voor persoonsgegevens Naam: Handtekening: Toestemming voor foto- en beeldmateriaal

  Naam: Handtekening: