• WAT IS EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)?

  Het eerste aanspreekpunt is de coach/trainer van het betreffende team van de melder. De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is de persoon waar je terecht kunt als je het probleem niet met de eigen coach/trainer kunt/durft te bespreken.

  De zaken die besproken kunnen worden betreft grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d..

  De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen HBC aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door naar bestuur en mogelijk externe instanties.

  De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven.

  TAKEN VAN DE VCP:

  1. aanspreekpunt nadat de melder de coach/trainer van het eigen team benaderd heeft of niet terecht kan bij de coach/trainer
  2. adviseren
  3. preventieactiviteiten

  VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN HBC


  Frank Koeckhoven
  frank@hbc-basketbal.nl