• Vertrouwensperoon

  HBC wil een vereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Zij dragen zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de Bond) bij een incident binnen de vereniging.

  Aanspreekpunt voor Klachten en Meldingen: De vertrouwenspersoon fungeert als het eerste aanspreekpunt voor leden, ouders en andere betrokkenen die te maken hebben met ongewenst gedrag, intimidatie, discriminatie, pesten of andere zaken die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en het welzijn van clubleden.

  Emotionele Steun en Begeleiding: De vertrouwenspersoon biedt emotionele steun en begeleiding aan de betrokkenen, waar zij terecht kunnen voor een luisterend oor en advies over mogelijke vervolgstappen.

  Onafhankelijk Advies: De vertrouwenspersoon geeft onafhankelijk advies aan het bestuur en andere relevante partijen over mogelijke interventies en maatregelen om de situatie aan te pakken.

  Bewustwording en Preventie: De vertrouwenspersoon draagt bij aan bewustwording en preventie van ongewenst gedrag binnen de club, bijvoorbeeld door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten of trainingen.

  Samenwerking met Externe Instanties: Indien nodig werkt de vertrouwenspersoon samen met externe instanties zoals sportbonden of hulpverleningsorganisaties om de best mogelijke ondersteuning te bieden.

  Vertrouwelijkheid: De vertrouwenspersoon waarborgt strikte vertrouwelijkheid en respecteer de privacy van betrokkenen, door alle informatie op discrete wijze te behandelen.

  Rapportage en Registratie: De vertrouwenspersoon registreert en rapporteer incidenten en de genomen stappen, met zorgvuldige aandacht voor de privacy en vertrouwelijkheid.

  De vertrouwenspersonen gaan met je in gesprek. Je kunt je verhaal of vraag met hun delen. Zij kijken zo nodig samen met je naar een passende oplossing. Daarbij kan soms hoor en wederhoor van belang zijn. Soms raadplegen zij deskundig advies. De uitkomst daarvan delen zij met je. 

  Zie de contact pagina voor de actuele contactgegevens van de vertrouwenspersonen.