• Voor ouders van leden

  Als je kind bij HBC speelt, doen wij ons best je kind zo goed mogelijk te begeleiden. Maar ook jou inzet is nodig om alles goed te laten verlopen. Hieronder lees je daar meer over.

  Trainingen
  Iedereen traint minimaal 1 keer per week. Vanaf de U14 trainen alle teams 2 keer per week, behalve de recreanten die 1 of 2 keer per week trainen, afhankelijk van het schema. Alle trainingen vinden plaats op de avonden van dinsdag en/of donderdag. Het huidige trainingsschema is te vinden op de trainingenpagina.

  Wedstrijden
  Vanaf de U12 worden officiële NBB-wedstrijden gespeeld. Basketbal is een teamsport en dat houdt in dat de aanwezigheid tijdens wedstrijden verwacht wordt. Afzeggingen zijn niet wenselijk. Een wedstrijd kan immers niet gespeeld worden bij onvoldoende spelers, en daarmee stel je het eigen team, maar ook het uitteam teleur. Afmeldingen kunnen leiden tot puntenaftrek in de competitie en zelfs tot een door de NBB opgelegde geldboete.

  Wedstrijd Basketball-app
  Alle wedstrijdinformatie is beschikbaar in de officiële basketball-app, te downloaden voor iPhone en Android. In de app kun je zien waar en tegen wie er wordt gespeeld, aan- en afwezigheid doorgeven en informatie over vervoer bij uitwedstrijden vinden. Meer details zijn te vinden op de wedstrijdinformatiepagina.

  Contributie
  Alle informatie over de contributie is te vinden op de contributiepagina.

  Regels en afspraken
  HBC heeft regels en afspraken, in omgang, met elkaar, tijdens training en wedstrijden.

  Vervoer
  Van ouders vragen we hulp bij het vervoer naar uitwedstrijden. Door aangaan van het lidmaatschap accepteer je bereid te zijn om geregeld te rijden. Ben je niet in staat om zelf te rijden, dan dien je er voor te zorgen dat vervoer geregeld wordt.

  Wedstrijdinformatie
  Alle wedstrijdinformatie vind je in de basketball.nl app, te dowloaden voor iPhone en Android. Hierin staat waar en tegen wie er gebasketbald wordt. In de app geef je de aan- en afwezigheid door en kan je enventueel zien wie er rijdt bij uitwedstrijden.

  Wedstrijdkleding
  HBC biedt kosteloos (inbegrepen in contributie) wedstrijdkleding aan voor leden die aan wedstrijden deelnemen. Zie ook de clubkledingpagina voor meer informatie.

  Spelregelbewijs
  Vanaf het seizoen 2022-2023 stelt de Nederlandse Basketball Bond voor alle basketballers vanaf 14 jaar tot 24 jaar verplicht dat zij het spelregelbewijs hebben of halen. Je leest hierover meer op de pagina spelregelbewijs.

  Douchen
  Wij moedigen aan dat iedereen zich na training en wedstrijden doucht in de kleedkamers van de sporthal.

  Speelseizoen
  De competitieperiode bestaat uit 2 delen en loopt van half september tot de kerstperiode (winterstop) en de opvolgende periode vanaf het nieuwe jaar t/m april. In elke periode worden ongeveer 10 wedstrijden gespeeld waarvan 5 wedstrijden uit en 5 wedstrijden thuis.
  De trainingen sluiten op deze periode aan en beginnen doorgaans enkele weken eerder en eindigen ook enkele weken later.

  Vrijwilligersdiensten
  De bar van HBC wordt bemand door Heerhugowaard Sport N.V. Dat betekent automatisch dat ouders bij HBC geen bardiensten draaien en ook geen andere verplichte taken hoeven uit te voeren. Net als elke andere club functioneert HBC niet zonder vrijwilligers. Wil je als vrijwilliger aan de slag bij HBC, heel graag! Zie hiervoor onze pagina met vacatures voor vrijwilligers.
  Clubleden van 12 jaar en ouder moeten wel enkele taken uitvoeren. Het begint met af en toe tafelen, en kan met de jaren uitgebreid worden tot scheidsrechter. Zie hiervoor ook de pagina met taken clubleden.

  Veilig sporten
  HBC hanteert een Veilig sport klimaat. Hierover is meer te lezen op de website van het NOC*NSF. Dat houdt o.a. in dat elke HBC trainer/coach een door Justis (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) uitgegeven VOG-verklaring heeft.

  Vertrouwenspersoon
  Binnen de vereniging is er een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Je kunt bij bepaalde problemen contact met hen opnemen. Zie voor meer informatie de pagina vertrouwenspersoon.

  Opzeggen lidmaatschap
  Op de website is een aparte pagina voor afmeldingen. Als lid kun je je lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Dit doe je via het formulier op de afmeldpagina, uiterlijk op 31 mei van het huidige seizoen. Bij tussentijdse afmelding blijft men de contributie verschuldigd voor het hele verenigingsjaar (t/m 30 juni); dit geldt ook voor afmeldingen n.a.v. blessures.